Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp

Velkommen til Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp

Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp er en uafhængig medlemsbaseret forening, hvis mission er at facilitere og støtte frivilligt socialt arbejde i Rødovre. Samtidig med det, integrerer og fremmer Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp selvhjælp, som en metode til personlig udvikling og fællesskabsstyrkelse.

Læs mere her
Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp

Læs mere om medlemskab her

Læs mere om selvhjælp her

Læs mere om samarbejder her

Tilbud og projekter i Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp

Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp har udviklet flere tilbud og projekter, som gør det nemmere for dig, der gerne vil arbejde med frivillighed, hvad end det er som frivillig, organisation eller virksomhed. Det er gratis at være medlem af Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp og du får del i et stor netværk og masser af viden.

Se tilbud og projekter

Bliv en del af fællesskabet

Som frivillig bliver du en del af fællesskabet og får mulighed for gøre noget godt for andre. I Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp matcher vi dig med en forening eller aktivitet, der passer til netop dig.

Kontakt Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp
Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp

Find vej til et frivilligt fællesskab i Rødovre. Se Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælps medlemmer og deres tilbud her:

Danmarksfarver
Foreningen henvender sig bredt til alle borgere i alle aldre fra 9 år fra hele landet.
Foreningen har til formål at udøve aktiviteter der bringer medlemmerne i socialt og kulturelt arbejde samt forbedre deres faglige og personlige kompetencer indenfor forskellige aktiviteter. Esport undervisning & turneringer, Etik, kultur- & religionsundervisning, Lektiehjælp & intensiv matematik Camps, Hækling & klaverundervisning, Madlavningskurser – “Tyrkisk Køkken”, Kulturelle udlandsrejser, Mangfoldigheds arrangementer, Seminar, foredrag og dialogaftener, Sociale sammenkomster med film og madaftener. Læs mere: http://www.danmarksfarver.dk

Dansk Røde Kors – Rødovre afdelingen
Gennem frivillig indsats at forhindre og afhjælpe social isolation, menneskelig nød, lidelse og diskrimination.
Laver fx julehjælp, Netværksfamilier og Lektiehjælp for børn (og voksne).
Kontakt: http://www.roedovre.drk.dk

FRI
For mennesker i alle aldre som søger socialt samvær.
Vi laver udendørs og indendørs lege, kreative aktiviteter og juletræsfest. Vi tager på weekend ture 5 gange om året sammen med andre FRI’er. 2 for dem over 14 år og 2 for dem under 14 år samt en gang for alle samlet.
Kontakt på e-mail fri2610@yahoo.com eller tlf.: 29 28 26 29

Headspace
Børn og unge mellem 12-25 år
Headspace er et sted, hvor du kan tale med nogen om lige det, der fylder. Ingen problemer er for store eller for små. Headspace er gratis, anonymt og frivilligbåret, og alle børn og unge er velkomne
Læs mere http://www.headspace.dk/rodovre

Kræftens bekæmpelses Lokalforening i Rødovre
Målgruppe: Alle som er direkte eller indirekte berørt af kræft. Kræftens Bekæmpelse lokalforening i Rødovre har som de første i landet startet en sorggruppe for børn og unge.
Læs mere www.cancer.dk

Mødrehjælpens lokalforening i Hvidovre-Rødovre
Målgruppe: Mange børnefamilier i Danmark som har det svært. I Mødrehjælpen hjælper/støtter og rådgiver både gravide og børnefamilier.
Læs mere på hjemmesiden ellerFacebook

Natteravnene
Vandringer i Rødovre for at vise Rødovres unge, at der er voksne ansvarlige mennesker på gaden, som interesserer sig for de unges trivsel og sikkerhed, når de er ude. Vi går rundt i byen “bare for at være der”. Vi skal ikke blande os i optøjer eller være vagter. Det er vigtigt for os, at de unge ved, at vi er der for dem og vi er til at tale med hvis de skulle få behov for det. Vi kan hjælpe unge i nød, hvor det er nødvendigt eller ønsket af den unge, men altid med den unges godkendelse. Natteravnene tilbyder prøveture for enhver der er interesseret.
Læs mere http://www.natteravnene.dk

Rødovre Specialsport
Børn og unge med (og uden) særlige behov – som har lyst til et aktivt fritidsliv.
Rødovre Specialsport bygger bro til idrætssamfundet, så alle kan dyrke sjov og udviklende sport. Vi skaber en tryg ramme for sporten sammen med partnere fra idrætsverdenen. Der fra udfordrer vi hvert enkelt medlem på det sportslige, personlige og sociale felt. Vi har det sjovt når vi dyrker sport og vi bliver hele tiden dygtigere.
Læs mere http://www.specialsport.dk

Stop Spild Lokalt Rødovre
Målgruppe: Hjemløse, udsatte familier, mennesker der er økonomisk trængte og folk der har fokus på bæredygtighed.
Formål/aktivitet: Formålet med gruppen er, at madvarer ikke bliver smidt ud, hvis det kan undgås, så vi derved skåner miljøet. Hvis man samtidigt kan hjælpe nogen til at spare lidt penge på mad, så er det blot en ekstra bonus.
Læs mere www.facebook.com/groups/1293228770697126

Akan Fekuw

Formål: at fremme herboende folk af ghanesiske oprindelsesmuligheder for at træffe valg om sin egen livssituation med henblik på at blive gode samfundsborgere gennem oplysning og afholdelse af arrangementer.
Læs mere http://www.akanfekuw.dk

Anfac Charity DK
Foreningens medlemmer har i en længere periode ønsket at donere og hjælpe fattige mennesker i den somaliske region i Etiopien. Derfor retter foreningens fokus sig på nødhjælps-ramte familier samt større vedvarende projekter, der kan være til gavn for lokalbefolkningen i regionen.
Anfac Charity DK er en frivillig og selvstændig forening, hvis fokus bygger på velgørenhedsarbejde/nødhjælp i den somaliske region i Etiopien.
Kontakt på e-mail abdi0334@hotmail.comm eller tlf.: 28915196

Danmarksfarver
Foreningen henvender sig bredt til alle borgere i alle aldre fra 9 til +40 år. fra hele landet
Foreningen har til formål at udøve aktiviteter der bringer medlemmerne i socialt og kulturelt arbejde samt forbedre deres faglige og personlige kompetencer indenfor forskellige aktiviteter. Esport undervisning & turneringer, Etik, kultur- & religionsundervisning, Lektiehjælp & intensiv matematik Camps, Hækling & klaverundervisning, Madlavningskurser – “Tyrkisk Køkken”, Kulturelle udlandsrejser, Mangfoldigheds arrangementer, Seminar, foredrag og dialogaftener, Sociale sammenkomster med film og madaftener. Læs mere: http://www.danmarksfarver.dk

Danmission Genbrug Rødovre
Målgruppe: Personer med lyst til at deltage frivilligt og ulønnet i butikkens drift.
Du bidrager med din tid og ideer til udvikling af butikken. Du bliver en del af fællesskabet i butikken. Din indsats giver midler til Danmission arbejde blandt fattige og udsatte i Asien, Afrika og Mellemøsten.
Læs mere http://www.danmission.dk

Dansk Indisk Forening (DIF)
Venner af Danmark/Indien.  Danskere gift med Indier. Adoptivbørn fra Indien. Forskere i Indisk historie og/eller religion, folk med interesse for dagliglivet i Indien. Interesse for Indisk musik, dans, mad, religion samt historie.
DIF afholder arrangementer, det største er lysfesten DIWALI. Arrangementer med Indiske musikere fra Indien, dansere fra Indien.  Det overordnede formål med arrangementer, er at skabe bedre og tættere forbindelse til vores medlemmer, danskere med interesse for Indien, danskere gift med indere samt indere som arbejder i store danske virksomheder, m v.
DIF har et samarbejde med Dansk – Indisk Børnehjælp, som har et børnehjem i Sydindien.
Nøgleordet er foruden venskab at skabe forståelse for hinanden og gensidig inspiration og respekt.
Læs mere: http://www.dan-ind.dk/

Dansk Røde Kors – Rødovre afdelingen
Gennem frivillig indsats at forhindre og afhjælpe social isolation, menneskelig nød, lidelse og diskrimination.
Genbrugsbutik, Besøgstjeneste, Vågetjenesten, Nørklere, Værket (ensomme voksne), Julehjælp.
Integrationsaktiviteter: Sprogstue, Cykeltræning, Netværksfamilier og Lektiehjælp for børn og voksne.
Kontakt: http://www.roedovre.drk.dk

Indian Majlis in Danish Society (IMDS)
Indian Majlis in Danish Society (IMDS) is a non-profit and nonpolitical community organization. The mission of IMDS is to promote community relations in a pluralistic society through educational, cultural and welfare programs that support integration and positive contribution to the Danish society.
Objectives: To provide a platform with the aim of supporting, gathering and integrating Indian Majlis in Denmark. To promote, coordinate and support joint efforts in the social, cultural and educational activities. To embrace diversity and intercultural openness as a foundation of society. Strengthen friendship and understanding with members of the Danish society, irrespective of faith, gender and background. To organize and celebrate the traditions those are important to Indian Majlis.
Community members gather to discuss local events and issues, exchange news, receive guests, socialize and be entertained.
Indiske Majlis i Dansk Samfund (IMDS) er en non-profit og ikkepolitisk samfundsorganisation. IMDS-mission er at fremme samfundsrelationer i et pluralistisk samfund gennem uddannelsesmæssige, kulturelle og velfærdsprogrammer, der understøtter integration og positivt bidrag til det danske samfund.
Læs mere: http://www.imds.dk

Katib Kultur Forening
Kulturudveksling. Integration. Sport. Alle slags kulturaktiviteter samt aktivering af de afghanske familier, der ikke er så synlige i det sociale samfund.
Læs mere: http://www.katib.dk

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Kirkens Korshærs sociale arbejde. Salg af genbrugsting og –tøj.
Læs mere http://www.kirkenskorshaer.dk

Rødovre Flygtninge- og Indvandrer venner
For alle, der ønsker at arbejde med integration.
Rødovre Flygtninge- og Indvandrer venner arbejder for at lette tilværelsen for flygtninge og indvandrerne i Rødovre Kommune og fremme forståelsen mellem alle kommunens borgere. Dette skal opnås ved at Rødovre Flygtninge- og Indvandrer-venner:
Er forum for drøftelser mellem flygtninge–/indvandrerfamilier
Rådgiver og støtter flygtninge-/indvandrerfamilier
Organisere fælles oplevelser af social- kulturel og sportslig art mellem flygtninge/indvandrere og Rødovres øvrige borgere
Samarbejder med kommunerne øvrige foreninger og råd med henblik på at formidle kontakt mellem flygtninge/indvandrere og foreningslivet i Rødovre
Stræber efter at samarbejde med andre foreninger uden for kommunen, som har lignende formål.
Læs mere Rødovre Flygtninge- og Indvandrervenner – Foreningshuset Højnæsvej

Somalisk forening
Danskere der oprindeligt kommer fra Somalia.
At udbrede kendskabet til integration og kulturforståelse. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i fællesskabet og samfundet i en gensidig respekt.
Kontakt på e-mail ahd@rk.dk eller tlf.: 20 61 62 45

Somalisk kvindeaktivitet og lektiehjælp
Formålet med aktiviteterne er at hjælpe somaliske børn og deres mødre med at styrke deres svagheder blandt andet i form af lektiehjælp. Ved at børnene arbejder sammen og interagere med hinanden, opnår de en social kompetence, som udvikler også en social tolerance, hvor de får respekt for dem selv, men også andre. Vi informerer og rådgiver mødrene om det danske uddannelsessystem, samt hvordan vi bedst muligt kan hjælpe børnene til at udvikle sig til at blive selvstændige individer i det samfund, det lever i.
Kontakt på e-mail haawa-abshir@hotmail.com

Somalisk kvindeklub i Rødovre
Formålet er at hjælpe somaliske kvinder til at netværke og få indpas på arbejdsmarkedet, samt informere om dansk kultur, demokrati og sundhed.
Kontakt på e-mail fouziamahamud@gmail.com

Dansk Blindesamfund, kreds Storkøbenhavn Syd
Medlemmer af Dansk Blindesamfund og borgere, som har et væsentligt nedsat eller intet syn. Læs mere http://www.dkblind.dk

Dansk Handicaporganisation, Rødovre lokalafdeling
Formål/aktivitet: At hjælpe handicappede og styrke hinanden indbyrdes i det hele taget. Samt rådgive Rødovre Kommune i handicapspørgsmål.
Læs mere http://www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/hovedstaden/rodovre/

Høreforeningen Rødovre lokalafdeling
Målgruppe: Hørehæmmede/Høreskadede samt sympati for dem, der går ind for høresagen.
Formål/aktivitet: Medlemsmøder, hørekonsulenten/rådgivning, frivillighedsdage, foredrag m.m.
Læs mere http://www.hoereforeningen.dk/hoereforeningen/organisation/lokalt/hovedstaden/roedovre-lokalafdeling

Rødovre Lokal TV
Målgruppe: Mediesvage grupper; personer der normalt ikke er i medierne.
Formål/aktivitet: Vise Rødovre og omegn de aktiviteter, der gør Rødovre til en aktiv kommune.
Læs mere på hjemmesiden

Rødovre Quilterne
Målgruppe: Alle med interesse for patchwork/quiltning
Formål/aktivitet: Vi hygger sammen omkring patchwork/quiltning og hjælper hinanden. Med lejlighedsvis fællesprojekter.
Vi mødes én aften om ugen fra september – april.
Læs mere https://www.facebook.com/groups/642262306632938

Rødovre Video Team
For alle der har lyst til at prøve kræfter med levende billeder.
Formål/aktivitet: at lavevideoer af forskellig slags, deriblandt forskellige til institutioner, kommune, foreninger og diverse arrangementer.
Kontakt på e-mail ecvideo@live.dk eller tlf.: 60 67 75 25

Strikkeklubben Rendemaskerne
For strikkere der ønsker at inspirere andre, og selv blive inspireret.
Kontakt på tlf.: 26 79 61 98 eller e-mail rathff@mail.dk

Vandværket
Hobbyaktiviteter af enhver slags. Der findes metalværksted, træværksted, smykkeværksted, syning af patchwork, decoupage, akrylmaling og meget andet.
Læs mere www.rk.dk/borger/socialservice/institutioner-paa-socialomraadet/det-aabne-vaerksted-vandvaerket/

Værestedet Ørbygård
Billard, tegne-/malehold, sølvhold, håndarbejde, frimærkebytning, rummikub, finere syning og broderi og sanghold.
Derudover samvær ved julefrokost, nytårsfest og skovtur.
Kontakt på tlf.: 28 57 32 60 eller e-mail henny.jansson@hotmail.com

Aktive Kvinder
Målgruppe: Kvinder
Formål/aktivitet: Fællesskab, foredrag og udflugter
Kontakt på e-mail picy4242@gmail.com eller tlf.: 20760787

Aktivforeningen i Islevparken
For beboere i Islevparken. Kontakt 20 22 29 84

Lokalhus Syd
Målgruppe: Alle i Rødovre.
Fælles spisning, sport og motion, syning m.v. uformelt værested for områdets beboere.
Læs mere www.lokalhuset.dk

Onsdagscafeen

Gratis tilbud til alle, som står udenfor arbejdsmarkedet og kan lide hygge og humor. Afholdes hver onsdag formiddag i Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp. Ofte med musik og en lidt mad til billige penge. Altid gratis kaffe og hygge.
Kontakt: 27244915

Rødovre Caféerne
Åbent og gratis cafétilbud for ældre og pensionerede. Afholdes flere hverdage om ugen i Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp.
Kontakt på tlf.: 20 58 82 24

Rødovre Folkekøkken
For alle der har interesse i madlavning, borddekoration, kontakt til potentielle gæster via sociale medier, og alt hvad der ellers skal til for at drive et folkekøkken.
Gæstemålgruppe: Alle der nyder at spise et godt måltid mad sammen andre i et socialt fællesskab.
Læs mere http://www.facebook.com/roedovrefolkekoekken/

Diabetesforeningen – Rødovre lokalafdeling
For medlemmer af diabetesforeningen der bor i Rødovre kommune. Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med diabetesforeningens formål.
Læs mere http://www.roedovre.diabetes.dk

Foreningen Fri af Misbrug
Fri af Misbrug Familierådgivning er en uafhængig frivillig forening, som tilbyder gratis, fortrolig og omsorgsfuld rådgivning til mødre og fædre, som føler, at alkohol, hash eller stoffer fylder for meget for dem selv eller deres partner.
Læs mere www.friafmisbrug.dk

Gigtforeningen, Hovedstaden Vestkreds
For personer med gigt og pårørende til personer med gigt. Rådgivning, medlemsaktiviteter, forskning, information. Læs mere http://www.gigtforeningen.dk

Hjerteforeningen, Rødovre afdeling
For alle, da foreningens formål er at fremme sundhed og forebygge hjerte/karsygdomme, samt at yde støtte til forskning i disse sygdomme og at støtte patienter med hjerte/karsygdomme. Læs mere http://www.glostrup.hjerteforeningen.dk

International Assosiation of Wellbeing
Målgruppe: Alle voksne med interesse i spirituel udvikling. Gennem meditation og yoga at udvikle den enkelte spirituelt. Foreningen har også til formål at øge tværkulturelt samvær.
Læs mere http://www.iaw.dk

Kræftens bekæmpelses Lokalforening i Rødovre
Målgruppe: Alle som er direkte eller indirekte berørt af kræft.
Læs mere www.cancer.dk

Montebello Vennerne
Målgruppe: Alle som har interesse for Montebello. Patienter, der har været til genoptræning samt kronisk syge.
Formål/aktivitet: Støtte op om Montebello i Spanien. Hvis der mangler ting, vi kan forære dem dernede.
Kontakt på tlf.: 21 81 94 97

Rødovre Parkinson Klub
Målgruppe: Parkinsons-patienter og deres pårørende.
Formål/aktivitet: Parkinsonramte og deres pårørende mødes en gang om måneden til socialt samvær, informationer både faglige og sociale samt evt. udflugter.
Kontakt på tlf.: 40 11 86 53 eller e-mail elgen@live.dk

Sklerodermiforeningen
Som medlemmer optages alle, som har fået en sklerodermidiagnose (en autoimmun bindevævssygdom med forskellige fremtrædelsesformer), som støttemedlemmer optages pårørende til patienter og andre interesserede.
Læs mere http://www.sklerodermi.dk

Bedre Psykiatri, Rødovre/Glostrup
Målgruppe: Pårørende til personer, der har en psykisk sygdom, herunder familie, venner og kollegaer.
Formålet er at støtte og rådgive pårørende til psykisk syge samt give dem adgang til viden om psykiatri. Det sker gennem samvær med ligestillede, udveksling af erfaringer, hjælp til selvhjælp, samtalegrupper, foredrag – og undervisningstilbud. Vi tilbyder gratis foredrag og pårørendegrupper. Læs mere http://www.bedrepsykiatri.dk/hovedstaden/roedovre-glostrup/bestyrelse/

Blå Kors Genbrug Rødovre
Vi bidrager med vores økonomiske overskud til Blå Kors Danmarks hjælpearbejde for børn af misbrugere, unge fra hjem med misbrug samt hjemløse og andre udsatte voksne i Danmark.
Kontakt på e-mail roedovre@blaakorsgenbrug.dk eller tlf.: 51 64 95 47

Bydelsmødre Rødovre
Bydelsmødrene retter deres indsats mod kvinder som lever isoleret, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og hvoraf mange har mistillid til det kommunale system.
Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Vores formål er at støtte isolerede kvinder.
Læs mere http://www.bydelsmor.dk

Sind – Rødovre lokalafdeling
Målgruppe: Psykisk ramte, deres pårørende, venner og ressourcepersoner.
Læs mere http://www.sind.dk/roedovre

Stop Spild Lokalt Rødovre
Målgruppe: Hjemløse, udsatte familier, mennesker der er økonomisk trængte og folk der har fokus på bæredygtighed.
Formål/aktivitet: Formålet med gruppen er, at madvarer ikke bliver smidt ud, hvis det kan undgås, så vi derved skåner miljøet. Hvis man samtidigt kan hjælpe nogen til at spare lidt penge på mad, så er det blot en ekstra bonus.
Læs mere www.facebook.com/groups/1293228770697126

Aktiv Fritid Rødovre
Henvender sig til efterlønnere og pensionister af alle slags, og arbejdsledige.
Formål/aktivitet: At få rørt sig med badminton, billard, bordtennis, folkedans, gymnastik, linedans, petanque, stavgang, tennis og udflugter. Socialt samvær for pensionister og hygge. Du kan deltage uanset fysisk form eller tidligere erfaring.
Læs mere http://www.afrodovre.dk

Broparkens Venner
Kontakt på e-mail cn21332@rk.dk/cn22945@rk.dk eller tlf.: 36 37 75 04/36 37 79 93

Carlsro Rejseklub
Målgruppen: Efter de 60 år.
Vi rejser lidt rundt omkring i Danmark, og div. områder Tyskland og Norge. Sørger for socialt samvær i bussen.
Læs mere https://www.carlsro.dk/carlsro-rejseklub/

Club Aktiv
Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere.
Formål/aktivitet: Fælles socialt samvær, museumsbesøg, bankospil. Andre former for spil, hyggemøder, frokostmøder – etc.
Kontakt på e-mail eogn1939@outlook.dk eller på tlf.: 41 17 05 03

Onsdagscafeen

Gratis tilbud til alle, som står udenfor arbejdsmarkedet og kan lide hygge og humor. Afholdes hver onsdag formiddag i Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp. Ofte med musik og en lidt mad til billige penge. Altid gratis kaffe og hygge.

Kontakt: 27244915

Plejehjemmet Ørbygårds Venner
Målgruppe: Plejehjemmets beboere og pårørende
Formål/aktivitet: Gode oplevelser, socialt samvær, arrangementer i huset samt ture ud af huset.
Kontakt på e-mail loneogbent@youseeme.dk eller tlf.: 20 20 79 08

Rødovre Caféerne
Åbent og gratis cafétilbud for ældre og pensionerede. Afholdes flere hverdage om ugen i Rødovre Frivilligcenter & Selvhjælp.
Kontakt på tlf.: 20 58 82 24

Vandværket
Hobbyaktiviteter af enhver slags. Der findes metalværksted, træværksted, smykkeværksted, syning af patchwork, decoupage, akrylmaling og meget andet.
Læs mere www.rk.dk/borger/socialservice/institutioner-paa-socialomraadet/det-aabne-vaerksted-vandvaerket/

Værestedet Ørbygård
Billard, tegne-/malehold, sølvhold, håndarbejde, frimærkebytning, rummikub, finere syning og broderi og sanghold.
Derudover samvær ved julefrokost, nytårsfest og skovtur.
Kontakt på tlf.: 28 57 32 60 eller e-mail henny.jansson@hotmail.com

Ældre Sagen – Rødovre afdelingen
For alle med interesse for at skabe bedre velfærd for nutidens og fremtidens ældre. Ældre sagen har en masse lokale aktiviteter, fx herreværelset, bridgehold og mange andre tilbud. De kræver medlemskab af organisationen for deltagelse i tilbud.
Læs mere http://www.aeldresagen.dk/rødovre

Danmarks Naturfredningsforening, Rødovre Afdeling
Natur- og miljøbeskyttelse, planlægning under hensyn til natur og landskabsværdier, sikre befolkningens adgang til naturen, oplysning og afholdelse af spændende aktiviteter og ture for medlemmerne. Samarbejde med enkeltpersoner, sammenslutninger og andre foreninger med tilsvarende interesser og mål.
Læs mere http://www.dn.dk/roedovre

H.C. Andersen Samfundet
For alle i Region Hovedstaden, der er interesserede i H.C. Andersen og hans digtning
Formål: at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.
Læs mere http://www.hca-samfundet.dk

Rødovre Lokalhistoriske Forening
For alle som er interesseret i Rødovres lokalhistorie.
Aktivitet: At forske i og indsamle Rødovres lokalhistorie og kultur i tæt samarbejde med Rødovre Arkiv, at udgive bøger m.m. samt arrangere ture og foredrag.
Læs mere http://www.facebook.com/groups/691056331064148/

Slægtsforskere i Rødovre
For alle som har interesse i slægtshistorie og som gerne vil finde deres forfædre.
Læs mere http://www.slaegt2610.dk

Aktiv Fritid Rødovre
Henvender sig til efterlønnere og pensionister af alle slags, og arbejdsledige.
Formål/aktivitet: At få rørt sig med badminton, billard, bordtennis, folkedans, gymnastik, linedans, petanque, stavgang, tennis og udflugter. Socialt samvær for pensionister og hygge. Du kan deltage uanset fysisk form eller tidligere erfaring.
Læs mere http://www.afrodovre.dk

Den lille Vendelbo
Foreningen er for unge og voksne
Foreningens formål er at bevare og udbrede kendskabet til dansk folkedans, samt andet kulturelt arbejde.
Samvær og fællesskab er et vigtigt element i foreningens virke.
Man kan komme alene, i gruppe eller som par, alle kommer til at danse.
At danse folkedans er for alle, som holder af at danse og bevæge sig til levende musik.
Foreningens aktiviteter:
Undervisning i dansk folkedans (trin, figurer og dans).
Medlemsaftener med fællesspisning, sang, dans og samvær.
Danseaftener/bal (legestuer) for medlemmer og andre folkedansere.
Vandreture, kulturarrangementer og deltagelse i folkedanserstævner, opvisninger.
Læs mere: http://www.dlv.dk

International Assosiation of Wellbeing
Målgruppe: Alle voksne med interesse i spirituel udvikling
Formål/aktivitet: Gennem meditation og yoga at udvikle den enkelte spirituelt. Foreningen har også til formål at øge tværkulturelt samvær.
Læs mere http://www.iaw.dk eller på Facebook https://www.facebook.com/groups/iawdenmark

Lokalhus Syd
Målgruppe: Alle i Rødovre.
Fælles spisning, sport og motion, syning m.v. uformelt værested for områdets beboere.
Læs mere www.lokalhuset.dk

Motion & Samvær
Målgruppe: Alle som har behov for omsorg og samvær.
Formål/aktivitet: Stolegymnastik, motions- og besøgsvenner, bisidder bistand. At styrke menneskene i livet som helhed.
Kontakt på tlf.: 36 41 40 70 eller e-mail kirstentorphansen@gmail.com

Rødovre Specialsport
Børn og unge med (og uden) særlige behov – som har lyst til et aktivt fritidsliv.
Rødovre Specialsport bygger bro til idrætssamfundet, så alle kan dyrke sjov og udviklende sport. Vi skaber en tryg ramme for sporten sammen med partnere fra idrætsverdenen. Der fra udfordrer vi hvert enkelt medlem på det sportslige, personlige og sociale felt. Vi har det sjovt når vi dyrker sport og vi bliver hele tiden dygtigere.
Læs mere http://www.specialsport.dk

Vil du være frivillig og fandt du ikke det du ledte efter? Så prøv Frivilligjob.dk

Er du forening eller grupper, der laver frivilligt socialt arbejde og er du ikke på listen, så tag kontakt til os. Vi promoverer altid gerne vores medlemmers tilbud og det er gratis at blive medlem. Bliv medlem her